Informatie voor patiënten

Het Radboud Centrum voor aandoeningen van de ijzerstofwisseling is een expertisecentrum voor aandoeningen van ijzerstofwisseling bij kinderen en volwassenen. Het expertisecentrum biedt diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de ijzerstofwisseling en initieert en ontwikkelt klinische richtlijnen. In het centrum wordt toonaangevend onderzoek gedaan waarbij bevindingen uit fundamenteel onderzoek worden vertaald naar nieuwe diagnostiek en behandelingstrajecten voor patiënten. De medewerkers van het centrum verzorgen scholing aan studenten en professionals binnen en buiten Nederland.

 

Het Radboud Centrum voor aandoeningen van de ijzerstofwisseling is erkend als expertisecentrum door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie

 

Afspraak maken

Patiënten kunnen bij het Radboud Centrum voor aandoeningen van de ijzerstofwisseling terecht voor aangeboren (en onbegrepen) aandoeningen van de ijzerstofwisseling zoals hemochromatose (ijzerstapeling) en anemie (bloedarmoede). Meer informatie om een afspraak te maken

 

Onze expertise

Het expertisecentrum biedt topzorg voor patiënten met aangeboren vormen van hemochromatose (ijzerstapeling) en anemie door stoornissen in de ijzerstofwisseling en haemsynthese. Het centrum biedt innovatieve laboratoriumdiagnostiek en voert klinische trials uit met nieuwe medicatie.

 

Patiëntenfolders

1. Patiëntenfolder hemochromatose (zie bijlage)
2. Patiëntenfolder hemochromatose in de familie (zie bijlage)

 

Meer informatie over hemochromatose treft u ook aan bij kiesbeter

 

 

 

Directly to